Zarząd Banku Spółdzielczego w Gilowicach informuje,
że w dniu 29 maja 2024 roku (środa) o godz. 14:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gilowicach – budynek Urzędu Gminy w Gilowicach
odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Gilowicach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zarząd Banku Spółdzielczego w Gilowicach