Produkty podstawowe dla Firm

Oferujemy korzystne pakiety usług bankowych dla małych i średnich firm, obejmujące:

 • prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych, powierniczych i płatności masowych
 • kredyty obrotowe, w rachunku bieżącym oraz pożyczki hipoteczne
 • kredyt inwestycyjne oraz celowe
 • gwarancje bankowe i promesy
 • depozyty w formie lokat terminowych oraz overnight,
 • rachunki lokacyjne
 • karty płatnicze debetowe
 • pełny dostęp poprzez bankowość internetową oraz system Home Banking
 • SMS Banking
 Zapraszamy do kontaktu z nami.

Rachunki

Bieżące, pomocnicze i specjalnego przeznaczenia. Dostęp przez internet i Home Banking.

Rachunki bieżące i pomocnicze

Pełna obsługa rachunków bieżących i pomocniczych dla firm.
Niskie koszty i bogata funkcjonalność w pakiecie.

Kredyty i gwarancje

Kredyty obrotowe i inwestycyjne. Gwarancje bankowe.

Kredyty i gwarancje

Szeroki zakres kredytów dla przedsiębiorstw.
Kredyty operacyjne, inwestycyjne i preferencyjne (z dopłatami).
Gwarancje bankowe.
Preferencyjne warunki i elastyczna oferta dla przedsiębiorców.

Depozyty i lokaty

Depozyty i lokaty. Gwarancja korzystnego oprocentowania.

Depozyty i lokaty.

Możliwość lokowania środków na preferencyjnych warunkach:

 • depozyty terminowe
 • automatyczne depozyty ON
 • rachunki lokacyjne

Zapewniamy korzystne oprocentowanie środków!

Dodatkowo w naszej ofercie dla Firm znajdziesz:

Karty płatnicze

Karty płatnicze

Karty płatnicze

Karty płatnicze i przedpłacone Visa oraz Mastercard.

Terminale płatnicze

Terminale płatnicze

Terminale płatnicze

Terminale płatnicze – współpracujemy z ITCard oraz PlanetPAY

Ubezpieczenia

Pełna oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Twojej firmy.