Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bank Spółdzielczy w Gilowicach współpracuje z lokalnymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego na terenie powiatu żywieckiego. W indywidualnie dostosowanej ofercie proponuje prowadzenie i kompleksową obsługę rachunków bieżących i pomocniczych, które w połączeniu z systemem Home Banking lub Internet Banking umożliwiają sprawne zarządzanie środkami wszystkich podległych jednostek organizacyjnych.

Bank ponadto zapewnia kasową obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego (np. wypłata świadczeń rodzinnych, pełna obsługa gotówkowa Gminy), konsolidację i redystrybucję środków z wyodrębnionych rachunków podległych jednostek, możliwość automatycznego lokowania wolnych środków na lokatach typu O/N i T/N automatyczną obsługę płatności masowych (np. podatków, różnego rodzaju opłat).

W swojej ofercie Bank umożliwia korzystanie z kredytu obrotowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wszystkie umowy na produkty oraz usługi dla JST są indywidualnie negocjowane.

 Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Rachunki

bieżące, pomocnicze i masowe

Rachunki bieżące i pomocnicze

Pełna obsługa rachunków bieżących, pomocniczych, masowych i specjalnych dla JST.

Kredyty

Kredyty dedykowane dla JST

Kredyty

Kredyty w rachunku bieżącym, kredyty celowe, inwestycyjne oraz na budownictwo mieszkaniowe i komunalne.

Lokaty i depozyty

Lokaty terminowe oraz O/N

Lokaty i depozyty

Lokaty terminowe oraz automatyczna obsługa lokat overnight.

E-banking

Home Banking, Internet Banking

Bankowość elektroniczna

Pełna obsługa produktów bankowych poprzez systemy Home Banking oraz Internet Banking.