Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Konto dla Młodych"

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Konto dla Młodych” za 0 zł, skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat.

Podczas zawierania Umowy rachunku bankowego „Konto dla Młodych” przez małoletniego konieczna jest obecność opiekuna prawnego, w celu udzielenia zgody na otwarcie rachunku przez małoletniego oraz okazanie  dowolnego dokumentu tożsamości przyszłego Posiadacza rachunku (legitymacja, dowód osobisty lub paszport).

Posiadacz rachunku „Konto dla Młodych” może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi w granicach zwykłego zarządu. Oferujemy możliwość wpłat, wypłat z rachunku, płatności kartą Visa i bankowość internetową (aplikacja „Nasz Bank”, BLIK).

ZAPRASZAMY